Jak získat dotaci z programu „Oprav dům po babičce“: Průvodce podáním žádosti

Jak získat dotaci z programu „Oprav dům po babičce“: Průvodce podáním žádosti

Od července 2023 mají lidé možnost získat v rámci programu „Oprav dům po babičce“ dotaci přes milion korun na rekonstrukci či stavbu domu. Od března 2024 je zároveň možné zažádat o zvýhodněný úvěr k této dotaci. V tomto článku se dozvíte, jakým způsobem o dotaci zažádat a tím proměnit vaše plány ve skutečnost.

Přehled programu „Oprav dům po babičce“

Program „Oprav dům po babičce“ je iniciativa státního fondu životního prostředí, která si klade za cíl podpořit renovace starších rodinných domů a výstavbu nových domů na místě těch původních. S celkovým rozpočtem schopným podpořit stovky projektů po celé České republice, tento program otevírá dveře k finanční pomoci pro ty, kdo chtějí investovat do udržitelného bydlení a zároveň zachovat hodnoty a charakter historických staveb. Od července 2023 mají žadatelé možnost získat dotaci, která může dosáhnout až milionu korun, a od března 2024 je také k dispozici výhodný úvěr pro další financování těchto projektů. Tyto finanční nástroje jsou navrženy tak, aby pokryly širokou škálu oprav a stavebních prací, od základních rekonstrukcí až po kompletní přestavby, přičemž důraz je kladen na energetickou účinnost a ekologickou udržitelnost.

Podmínky pro získání dotace

Získání dotace z programu „Oprav dům po babičce“ je vázáno na splnění konkrétních podmínek, které zajistí, že podpora míří k projektům s reálným přínosem pro životní prostředí a kulturní dědictví. Mezi klíčové podmínky patří, že objekt musí být starší než 50 let, což podporuje cíl programu zaměřený na zachování historických staveb. Dalším důležitým kritériem je plánované využití domu pro bydlení, což znamená, že dotace není určena pro komerční nemovitosti. Důraz je kladen také na energetickou účinnost a ekologickou udržitelnost projektu. To zahrnuje například výměnu oken, zateplení fasády nebo instalaci systémů využívajících obnovitelné zdroje energie. Žadatelé musí dále předložit detailní rozpočet projektu a plán prací, který je v souladu s místními stavebními předpisy a památkovou péčí. K získání výhodného úvěru, který je dostupný od března 2024, musí žadatelé prokázat schopnost úvěr splácet.

Jak podat žádost a co je třeba doložit

Při žádání o podporu z programu „Oprav dům po babičce“ je nezbytné předložit detailní dokumentaci. Začíná se oficiálním formulářem žádosti, který je k dispozici na webu státního fondu životního prostředí. K tomu je třeba připojit projektovou dokumentaci, jež obsahuje popis plánovaných oprav nebo stavebních prací, odhady nákladů a předpokládané energetické úspory.

Pro opravy starších domů musí žadatelé doložit, že dům je ve vhodném stáří a stavu pro plánované zásahy. U projektů na výstavbu nového domu na místě starého je vyžadováno stavební povolení nebo ohlášení o zahájení prací. Důležité je také prokázat, že projekt nečerpá finanční prostředky z jiných veřejných zdrojů.

Je nutné se také ujistit, že všechny předkládané dokumenty jsou aktuální a řádně vyplněné. Po podání žádosti následuje proces hodnocení, během kterého se ověřuje, zda projekt splňuje všechny požadavky programu. V případě kladného vyhodnocení je s žadatelem uzavřena smlouva a může začít s realizací projektu.

Využití finanční podpory z programu „Oprav dům po babičce“ představuje vynikající příležitost pro každého, kdo se chystá na opravu staršího domu nebo plánuje postavit nový dům na místě toho původního. Díky možnosti získat dotaci až přes milion korun a přístupu k výhodnému úvěru od března 2024 se otevírají dveře k realizaci vašich snů o komfortním a energeticky úsporném bydlení. Nezapomeňte, že důkladná příprava a kompletní dokumentace jsou klíčem k úspěchu vaší žádosti. Pokud máte jakékoliv otázky nebo potřebujete pomoci s procesem žádání, neváhejte se na mě obrátit. Tato jedinečná příležitost může znamenat významný krok k lepšímu bydlení pro vás a vaši rodinu.

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.

Nastavení